ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 มีนาคม 2566
สมัครเข้าอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/yBhzJ67XJCQT94zk9
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผ่านทาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100057309105996 และ https://riie.wu.ac.th/
 
สอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้วใจ สุขสอาด
โทร : 0-7567-3543
E-mail : pkaewjai@mail.wu.ac.th