ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor)
ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments”

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor) และอบรมเชิงปฏิบัติการ

เชิญคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจพัฒนางานวิจัย ในหัวข้อ From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk จาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย ร่วมปรึกษาการเขียนบทความต้นฉบับและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรมนี้สนับสนุนโดยโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor)

ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ https://forms.gle/rRBnRv4iJqphxuzE7

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ โทร: 081-9583981 อีเมล: spotjama@wu.ac.th