ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor) ในหัวข้อ “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk

Visiting Professor_06-66

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจพัฒนางานวิจัย ในหัวข้อ From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย Prof. Dr. Nathorn Chaiyakunapruk จาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย และปรึกษาการเขียนบทความต้นฉบับ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมนี้สนับสนุนโดยโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor)

ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ https://forms.gle/rRBnRv4iJqphxuzE7

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ โทร: 081-9583981 อีเมล: spotjama@wu.ac.th