ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เชิญที่ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและสาธิตการใช้งาน เครื่อง DIGITAL IMAGING SYSTEM รุ่น APX100 ยี่ห้อ OLYMPUS

การนำเสนอและสาธิตการใช้งาน เครื่อง DIGITAL IMAGING SYSTEM รุ่น APX100 ยี่ห้อ OLYMPUS

เชิญที่ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและสาธิตการใช้งาน เครื่อง DIGITAL IMAGING SYSTEM รุ่น APX100 ยี่ห้อ OLYMPUS วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุม201 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนได้ตามลิงค์  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0i-93zGsDRy62GejVoIo6nJIL9D_E9H1WM5_S2ytjKEIHnQ/viewform  หรือสแกน QR code ในรูปภาพ ได้เลย