ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ (LOGBIZ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ร่วมกับ Center for Supply Chain Excellence, Middlesex University, Dubai campus

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ (LOGBIZ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Center for Supply Chain Excellence, Middlesex University, Dubai campus

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Supply Chain Disruption, Digitization and Rise of E-Commerce ” ในรูปแบบ Virtual ผ่าน ZOOM วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา13.00-18.00 , เวลาประเทศไทย, 10.00-15.00 เวลาที่ดูไบ โดยในงานได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker จากบริษัทชั้นนำบรรยายในหัวข้อดังนี้

 

Data Analytics, E-Commerce & Sustainability:
Dr. Prakash Rao, Group Head Supply Chain Project at Landmark Group, UAE

 

E-Commerce Challenges and Opportunities during and Post COVID19:
Ritesh Somai, Supply Chain and 3PL Trans, Middle East and North Africa, Amazon

 

How brands work in the age of e-commerce:
Associate Prof. Min Teh, Dean Research, School of Marketing, Curtin University Australia

 

หัวข้องานวิจัยที่นำเสนอในงานประกอบด้วย

     ♦  Blockchain in Tourism Supply Chain : An Enabling Framework
     ♦  Digital Free Trade Zone in Malaysia
     ♦  Impact of service policies on terminal gate efficiency: A Simulation Approach
     ♦  Sustainable Small and Medium Enterprises (SMEs): Thailand Perspective
     ♦  Industry 4.0 Applications in the Construction Supply Chain: Current and Future Perspectives
     ♦  Research Impact of Pharma 4.0 on environmental sustainability
     ♦  The role of reverse logistics in e-commerce: challenges, opportunities and implementation to reusable last-mile delivery packaging.
     ♦  University research and Government funding in developing emerging technology ecosystems

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน คลิกที่นี่