ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เปิดรับสั่งจอง “แผ่นเยื่อหุ้มรกสำหรับการผ่าตัดทางการแพทย์” แล้ววันนี้!

ประกาศเปิดรับสั่งจอง “แผ่นเยื่อหุ้มรกสำหรับการผ่าตัดทางการแพทย์”
WU-AMG PROJECT ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสั่งจอง “แผ่นเยื่อหุ้มรกสำหรับการผ่าตัดทางการแพทย์” แล้ววันนี้!
 
  • สามารถสั่งซื้อ/สั่งจองเยื่อหุ้มรกได้ที่ : ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ shorturl.at/kmpBN และส่งแบบฟอร์มมาที่ rihs.wu@gmail.com
  • สามารถติดต่อสั่งจองและใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)
  • ควรสั่งซื้อในวันที่ทำการผ่าตัด และส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดโดยเร็วที่สุด หรือหากจำเป็นต้องซื้อก่อน ให้นำไปเก็บที่ -20 องศาเซลเซียส ณ สถานพยาบาลที่จะทำการผ่าตัด (ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 เดือน)
  • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณเสาวลักษณ์ ทองรัก โทรศัพท์ 075-672587
  • เยื่อหุ้มรกที่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี
  • อัตราค่าน้ำยาแช่เยื่อหุ้มรกใน ไซส์ S ราคา 800 บาท/ขวด, ไซส์ L ราคา 3,200 บาท/ขวด โดยสามารถชำระได้ที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ shorturl.at/hrBCP
คำแนะนำเพิ่มเติม : เพื่อความสะดวกในการรับบริการ วันที่มารับเยื่อหุ้มรกจะต้องเตรียมกระติกน้ำแข็งมาเอง โดยที่อาคารมีน้ำแข็งพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม