ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์
พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้
 
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการแล้ววันนี้ หากท่านใดประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งทางเราจะมีหน่วยงานในความดูแลจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 
  • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 075-672587 e-mail: rihs.wu@gmail.com เว็บไซด์ https://rihs.wu.ac.th/
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ฝ่ายผู้ช่วยเลานุการ โทร 075-672587 e-mail: rungruedi.ki@wu.ac.th เว็บไซด์ https://rihs.wu.ac.th/
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/