ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

สัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานเปิดตัวและสัมนาวิชาการนวัตกรรมใหม่ เรื่อง กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1 “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยล่าสุดของศูนย์ฯที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป ที่มีความประสงค์จะนำนวัตกรรมดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1XXJRR8w06YXXPV9O3yRdNTd6lNy8KX4_?usp=sharing

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณมัลลิกา เรืองศรี  
โทรศัพท์/โทรสาร : 075-673671  
โทรศัพท์มือถือ 089-2270912 
E-mail: wood@wu.ac.th