ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567

เสนอเผนงาน-โครงการวิจัย-01
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดกิจกรรมร่วมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567
 
โดยมี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเป็นผู้ดำเนินรายการ
 
กิจกรรมครั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 31 คน จาก 12 สำนักวิชา และภายหลังจากแนะนำทุน สวรส. ในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมให้คำปรึกษากับข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนอขอรับทุนอีกจำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 10 มีนาคม 2566