ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน (TGA)

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน (TGA)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การใช้งานเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน (TGA)”

Freeeeeeee ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.30
ณ ห้องประชุม 201 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/16osnRptN5Axak-judYmX69qHwgBQ0ssdB20AZnLlBaU/viewform
หรือสแกน QR code