ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ขอเชิญชวนร่วมเข้าฟังงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ
"International Timber Engineering Education and Research Symposium

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ขอเชิญชวนร่วมเข้าฟังงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “International Timber Engineering Education and Research Symposium” วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2567
 
โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (ประเทศแคนาดา), มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (ประเทศเกาหลีใต้) และมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (ประเทศนิวซีแลนด์) กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “International Timber Engineering Education and Research Symposium” เพื่อเป็นการแบ่งปันการศึกษางานวิจัยทางวิศกรรมด้านไม้สู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับกลางถึงระดับสูง และทางด้านศักยภาพของไม้ในประเทศไทยและในประเทศเขตร้อน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่
 
1.ดร.กณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2.Assoc.Prof.Dr. Minghao Li
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (ประเทศแคนาดา)
3.Assoc.Prof.Dr.Jung-Kwon Oh
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (ประเทศเกาหลีใต้)
4.Dr.Hyungsuk Lim
มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (ประเทศนิวซีแลนด์)
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
งานสัมมนาทางวิชาการจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช