ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
การดูแลถังดับเพลิง
วัตถุประสงค์
  • สามารถประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันท่วงทีกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง
  1. มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสําหรับเป็นผู้ประสานหน่วยงานกลาง 
  2. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงในระยะ 50 ซม.
  3. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อเมื่อเกิดไฟไหม้ (075-673392 หรือ 73392)