ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สวน. มอบของที่ระลึกแด่ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณโอกาสที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์