ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญส่ง submitted manuscript สมัครรับทุนวิจัยและภาระงานวิจัยประจำปี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” หรือ p2p โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นการทำวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครให้คณาจารย์ส่งโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และต่อยอดตามนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และของประเทศ ในการลดการใช้กระดาษ บัณฑิตวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์และทดลองใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น 

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้คณาจารย์ คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยออกแคมเปญใหม่โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงการเพื่อของบวิจัยได้โดยไม่จำกัดจำนวนโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://grad.wu.ac.th/paper2paper และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขภายใน 4281 หรือ 4282 สมัครร่วมโครงการได้ที่ https://gradp2p.wu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าจะปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2562 นี้


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://grad.wu.ac.th/paper2paper/
  • วันที่ส่งข่าว – 04/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย