ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความชื้นในข้าว

14615739_10207143763904518_1209402261499392993_o

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ การแก้ไขปัญหาความชื้นในข้าวช่วงฤดูฝน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล  รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณวินัย ชนะภัย เกษตรอำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ และชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรจากหมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงกำจัดขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางโครงการได้แนะนำเทคโนโลยีเครื่องอบข้าวด้วยไมโครเวฟผสมลมร้อน ซึ่งพัฒนาโดยคุณไพรวัลย์ เกิดทองมี เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความชื้นในข้าวช่วงฤดูฝน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมากและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน  โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประมวลภาพ

14695484_10207143886467582_7755470155488526428_n14724383_10207143887987620_6904153121743802180_n14724442_10207143888107623_5241205951962529655_n14882283_10207143860946944_3865437317231110706_o14882300_10207143849226651_3158782553405127282_o14639759_10207143887467607_3473950620362744866_n

ภาพข่าวโดย นางสาวปัณฑริดา ไชยจิตร