ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” หน่วยงานเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร