ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

“เคล็ดลับสุดยอดพิชิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1 Q2”

ประชาสัมพันธ์ ทางสถานวิจัย จัดกิจกรรมอบรมลับฝีมือนักวิจัย โดยได้เชิญวิทยากร รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “เคล็ดลับสุดยอดพิชิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1 Q2” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00น.-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ
ท่านใดสนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8SSrXUvZHuqtJhHYA

ที่มา: https://www.facebook.com/groups/891697927840351/permalink/1100599420283533