ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมวิจัยและผลงานวิจัย

TH Research Expo 2565
ผลงานการประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 2 -5 สิงหาคม 2565 ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ที่ได้รับรางวัล อ่านเพิ่มเติม »
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 2
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Young Researcher Forum WU ” ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม »
ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม »
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)” อ่านเพิ่มเติม »