ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมวิจัยและผลงานวิจัย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2566
สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ ม.วลัยลักษณ์ รับโล่เกียรติคุณการเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม »
TH Research Expo 2565
ผลงานการประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 2 -5 สิงหาคม 2565 ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ที่ได้รับรางวัล อ่านเพิ่มเติม »
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Young Researcher Forum WU " ครั้งที่ 2
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Young Researcher Forum WU ” ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม »
ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติม »